മഴക്കാലം പ്രാവ് വളർത്തുന്നവർ സൂക്ഷിക്കുക. #pigeon_malayalam#ottamooli_karshakan#pigeon#cage#loft

0 Просмотры
Издатель
തുടക്കകാർ പ്രാവിനെ മഴകാലത്തു ഇങ്ങനെ വളർത്തിയാൽ 100% വിജയം ഉറപ്പ്..

GIVEAWAY vedio link :https://youtu.be/_00Ja2YPuqM

#pigeon
#pigeon_cage
#pigeon_loft
#pigeon_tips
#fantail
#barpan
#sati
#hippy
#mugi
#rain
#rain_pigeon
#pigeon#pigeon_malayalam#ottamooli_karshakan#cage#pigeon#ottamoolikarshakan#pigeonmalayalam#pigeonloft#loft#pigeonkerala#pigeonshow
#pigeon#pigeonmalayalam#pigeonfood#pigeoncare#pigeonkerala#pigeontreatment#bestfood#mugi#fantail#lahor#hungarian#pigeonmale#pigeonfemale#mallupigeon#pigeonloft#exoticbirds#mooki#pigeoncage#how#tomake#parava#lovebirds#pravu#pigeonchik#daytoday#ottamoolikarshakan#പ്രാവ്#പ്രാവ്ളർത്തൽ#guppy#bufello#പോത്ത്ളർത്തൽ#ഗപ്പിവളർത്തൽ#നായവളർത്തൽ #pet#pets#love#pigeongenter#lovepigeon#rain#song#pigeonsound#bestpigeon#toppigeon#ആട്#കോഴി#താറാവ് #പൂച്ചവളർത്തൽ#....
Категория
Полезные советы
Комментариев нет.